ITALSKÉ DNY V OLOMOUCI

Statutární město Olomouc, Římskokatolická farnost Svatý Kopeček u Olomouce a Společnost přátel Itálie, pobočný spolek Olomouc Vás uctivě zvou na ITALSKÉ DNY V OLOMOUCI.