O společnosti

O nás

Společnost přátel Itálie z.s., pobočný spolek Olomouc, je dobrovolný, neziskový pobočný spolek Společnosti přátel Itálie z.s. Jeho členy se mohou stát především občané ČR a Itálie, kteří se chtějí aktivně podílet na rozvíjení česko – italské spolupráce, případně ji podporovat, jakož i instituce v obou státech, mající zájem spolupodílet se na uskutečňování cílů pobočného spolku. Společnost přátel Itálie z.s., pobočný spolek Olomouc působí na území Olomouce a Olomouckého kraje. 

Společnost přátel Itálie z.s. byla založena již v roce 1990 a má celostátní působnost.

Pobočný spolek Olomouc vznikl v roce 1994. Má právní subjektivitu a vlastní
stanovy, které si můžete stáhnout.

Co děláme

Společnost podporuje na všech úrovních česko – italské vztahy: 

  • Pořádá kurzy italského jazyka
  • Pořádá přednášky o Itálii a zájezdy do Itálie
  • Podporuje výměny studentů mezi Itálií a Českou republikou
  • Vydává publikace o Itálii
  • Poskytuje poradenství a jazykové služby Italům v České republice

Členství

Členem Společnosti přátel Itálie se může stát každý, kdo má zájem o Itálii a její kulturu. 

Výše ročního členského příspěvku činí:
Kč 300 pro pracující, Kč 150 pro důchodce,

Členové mají nárok na slevu na kurzech, zájezdech a jiných akcích pořádaných společností. Sleva není jednotná a automatická pro všechny akce v celé republice, záleží na možnostech a situace spolku.

Výše slevy je vždy stanovena a uvedena v materiálech o dané akcí.

Členové dostávají Zpravodaj, který informuje o činnosti spolku. Zpravodaj vychází čtvrtletně a je v digitální podobě.

Pokud máte zájem o členství, stačí se přihlásit on-line kliknutím na následující odkaz:
přihláška k registraci