NOVÉ MATERIÁLY PRO STUDIUM NA UNIVERZITĚ PALACKÉHO V OLOMOUCI

Pastille - log

V Olomouci vznikají nové materiály pro studium italštiny

Univerzita Palackého v Olomouci se stala členem konsorcia pěti evropských univerzit (spolu s univerzitami ve Vratislavi, Vilniusu, Soluni a Janově), které získalo projekt Erasmus+ s akronymem „Pastille“ zaměřený na přípravu nových materiálů pro výuku italštiny jako cizího jazyka. Specialitou tohoto projektu je úmysl vyučovat italský jazyk prostřednictvím italského umění – literatury, filmu, výtvarného umění, hudby, divadla atd. Projekt se začal rozbíhat na jaře 2020, právě když vypukla epidemie koronaviru. Ta sice zkomplikovala koordinaci projektu, ale přinesla i nové výzvy – vzhledem ke stále hrozícím pandemickým omezením budou výukové materiály přizpůsobeny dálkové výuce i zcela autonomnímu studiu.

První lekce na úrovni A1 a A2 budou dokončeny v červnu, následně projdou oponentním řízením na partnerských univerzitách a v akademickém roce 2021/2022 se začnou testovat přímo ve výuce na zúčastněných univerzitách, popř. v dalších jazykových školách a kurzech, pokud o to lektoři italštiny projeví zájem. Olomoučtí italianisté rádi dají hotové lekce vyučujícím k dispozici, stačí se obrátit na koordinátora projektu na UP prof. Jiřího Špičku (jiri.spicka@upol.cz). Celkově bude připraveno 60 lekcí pokrývajících úrovně od A1 do C2 evropského referenčního rámce. Po testování a zpětné vazbě od studentů a vyučujících budou všechny materiály finalizovány a publikovány nejpozději v srpnu 2022, kdy projekt končí. Ve školním roce 2022/2023 budou hotové pro „ostrý“ provoz. Všechny materiály budou zdarma zveřejněny na webu projektu Pastille https://pastille.pixel-online.org/.